Cheza kidogo

Cheza kidogo

Chemsha bongo
Kutanisha maneno

Tafuta maneno

Unaweza unda maneno mangapi kwa herufi 7
Cheza
Drafti

Cheza drafti

Unaliweza?
Cheza
Tafuta maneno

Kutanisha maneno ya Leo

Jaza gridi ya maneno - kubwa
Hujaanza
Cheza
Tafuta maneno

Kutanisha maneno ya Leo

Jaza gridi ya maneno - ndogo
Hujaanza
Cheza