Cheza kidogo

Cheza kidogo

Chemsha bongo
Tafuta maneno
Tafuta maneno
Unaweza unda maneno mangapi kwa herufi 7
Cheza
Drafti
Cheza drafti
Unaliweza?
Cheza
Mafumbo ya maneno
Mafumbo maneno ya Leo
Jaza gridi ya maneno - kubwa
Hujaanza
Cheza
Mafumbo ya maneno
Mafumbo ya maneno ya Leo
Jaza gridi ya maneno - ndogo
Hujaanza
Cheza